Depressiviteit en magnesium

Depressiviteit en magnesium

Depressiviteit is een psychische stoornis, waarin je gedurende een periode neerslachtig bent en het plezier verliest in je dagelijkse activiteiten. Depressie komt van alle psychische aandoeningen het meest voor. Het zijn vaker vrouwen dan mannen die eraan lijden. Maar iedereen kan er last van hebben, ongeacht leeftijd, opleiding of etnische afkomst. Zo’n vijf procent van de mensen in Nederland heeft jaarlijks een depressie. Maar het percentage dat ooit in het leven een depressie heeft, ligt vele malen hoger (bijna 19%). Een depressie gaat soms voorbij, maar meestal niet vanzelf. Ongeveer de helft van de mensen met een depressie herstelt binnen drie maanden. Een ander deel, ongeveer één vijfde, kan er jarenlang last van hebben. Als je meer wilt weten over het ontstaan van een depressie of ervaring wilt lezen klik dan hier.Depressie en magnesiumtekort

Al sinds het begin van de 20-ste eeuw wordt er in wetenschappelijk onderzoek een relatie gelegd tussen een magnesium tekort en depressie. Gezien enerzijds het wereldwijd toegenomen tekort aan magnesium en anderzijds het belang van magnesium (ook) als ‘mind-mineral’ is dit een logisch verband. Het past ook in de toenemende erkenning dat voeding en leefstijl een belangrijke invloed hebben op het voorkomen van depressies, maar ook bij de behandeling van depressies. Onderstaande video’s onderstrepen de relatie tussen magnesium tekort en depressie en geven aan dat extra magnesium helpt.

1. How magnesium fights depression (Natural Cures)
2. Depression and magnesium (Dr. Carolyne Dean)

Helpt extra magnesium bij depressie?

Depressie is een aandoening of stoornis waarvoor vele behandelmethodes en medicatie zijn ontwikkeld. Welke ondersteuning precies bij jou past is vaak een kwestie van trial and error. Het is zeer persoonlijk welk anti-depressie medicijn en welke dosering passen. Dit gaat vaak mis met soms zeer nare bijwerkingen. Er is bij het ziekenhuis in Harderwijk een test ontwikkeld om een betere match tussen vraag naar medicatie en het beschikbare aanbod te krijgen. Lees hier meer over verschillende soorten anti-depressiva.

In vrijwel alle gevallen zal natuurlijke ondersteuning in de vorm van extra magnesium behulpzaam zijn. Bedenk daarbij wel dat magnesium niet - zoals medicatie - is ‘ontworpen’ om een bepaald probleem aan te pakken. Zeker op de korte termijn zal er dan ook niet zo’n krachtige werking vanuit gaan. Maar resultaten van wetenschappelijke studies zijn voor de iets langere termijn veelbelovend en positieve casuservaringen zijn er te over. Overleg het eens met je arts of behandelaar. Natuurlijk kun je ook altijd zelfstandig besluiten om meer magnesiumrijk voedsel te eten en over te gaan tot suppletie.

Hoeveel extra magnesium bij depressie?

Hoeveel magnesium een mens nodig heeft is zeer persoonlijk. Onder andere leeftijd, gewicht, leefstijl, eetpatroon, medicatiegebruik en genetische aanleg spelen allemaal mee. Te veel magnesium zul je niet gauw krijgen, het lichaam neemt wat het nodig heeft en de rest voert het op natuurlijke wijze af. Begin eens voor een periode van drie weken met twee maal in de week een voetenbad met de Zechsal magnesiumkristallen. Neem de overige dagen 15-20 sprays van de magnesiumolie. Dit betekent dat je bij maximale opname ongeveer 200mg magnesium binnenkrijgt, wat (gemiddeld genomen) 50-60% zal zijn van de magnesiumbehoefte zoals die in Nederland wordt voorgeschreven. Natuurlijk krijg je ook via je voeding al wat binnen.

Ga na die drie weken op je eigen mijlpaal zitten en kijk hoe je er voor staat en of je baat hebt bij het extra magnesium van Zechsal en deze wijze van suppletie.

Wat is Zechsal magnesium?

Zechsal magnesium is een natuurproduct. Het wordt gewonnen vlakbij Veendam, is 250 miljoen jaar oud en komt van 1600 meter diepte. Puur en onaangetast. Het bevat een hoge concentratie magnesiumchloride, aangevuld met een door de natuur samengestelde  uitgebalanceerde hoeveelheid sporenelementen. Vandaar dat velen dit magnesium wereldwijd als superieur bestempelen. Zechsal is gevestigd vlakbij de bron. Daar verwerken en verpakken wij de producten. 

Literatuur

Serefko A1 ea Magnesium in depression. Pharmacol Rep. 2013;65(3):547-54.

Eby GA, ea recovery from major depression using magnesium treatment. Medical hypothesis 2006

Tarleton ea. Role of magnesium supplementation in the treatment of depression: A randomized clinical trial. PLOS One. Published online June 27 2017

Jacka FN ea. Association between magnesium intake and depression and anxiety in community-dwelling adults: the Hordaland Health Study. Aust N Z J Psychiatry. 2009 Jan;43(1):45-52