Privacy & disclaimer Zechsal BV

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens, hoe wij deze gegevens verzamelen en verwerken en met welk doel. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Bijgewerkt op: 5-10-2022

1. Privacybeleid Zechsal

www.zechsal.nl is eigendom van Zechsal BV. Zechsal BV voert de administratieve, logistieke en marketing gerelateerde taken uit voor www.zechsal.nl.

Via deze webwinkel bieden wij producten aan consumenten en zakelijke klanten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dit houdt in dat wij:

- duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
- het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
- je gegevens kunnen delen met derde partijen, als dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren, om marketing gerelateerde werkzaamheden uit te voeren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
- wanneer wij je gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
- passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
- jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: 0598-626810 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00)
E-mail: info@zechsal.nl
Per post: Zechsal BV, van Stolbergweg 30 a/b, 9641 HL Veendam

2.Gebruik van persoonsgegevens

Bij het aanmaken van een account of plaatsen van een bestelling via onze websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij kiest te gebruiken. Zo is bij het inschrijven van een nieuwsbrief enkel je email van belang en is dat het enige dat we verwerken. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij je adresgegevens nodig om het pakket te kunnen bezorgen.

Persoonsgegevens:

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verzamelen en verwerken:

- NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
- e-mailadres
- klantnummer
- geslacht
- IBAN
- informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
- inloggegevens
- bedrijfsnaam
- KVK nummer
- interesses
- technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
- telefoonnummer
- informatie die je invult via onze magnesiumcheck

Doeleinden

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

- om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
- om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
- om je compliment of klacht over onze webwinkel of je reactie daarop te verwerken.
- om je te benaderen over je compliment of klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.
- om met jou te communiceren door middel van het verzenden van online nieuwsbrieven en/of post.
- om je gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de verschillende websites van de webwinkel (zie ook het kopje profilering).
- om je gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses (zie ook het kopje profilering).
- om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
- om je vragen of complimenten te beantwoorden of om jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
- om onze websites te verbeteren.
- om retouren te verwerken.

3. Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij (Adyen) voor de afhandeling van betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de pakketbezorger (GLS) om de bestelling bij jou te bezorgen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een verwerkersovereenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraude-onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven.

4. Profilering en cookies

Wij combineren je persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit je account en je aankopen in onze webshop) om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die je hebt achtergelaten op www.zechsal.nl

Door je gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de website en in onze nieuwsbrieven tonen, die aansluiten bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat je content of aanbiedingen op de verschillende websites te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

5. Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invult. Verder wordt toegang tot de persoonsgegevens met een gebruikersnaam en wachtwoord afgeschermd.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Of wanneer je ons daar toestemming voor gegeven hebt.

6. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website.

7. Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

8. Wijzigingen van privacy beleid Zechsal BV

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Je gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

9. Recht om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om je gegevens te laten corrigeren of te verwijderen die bij ons in gebruik zijn. Echter wanneer het gaat om verwijderen, zijn wij eraan gehouden om alle gegevens die door middel van een bestel- en betaalproces zijn verzameld gedurende een periode van minimaal 7 boekjaren te bewaren ten behoeve van fiscale of andere regelgevende redenen.

Als je een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzingen. Je kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Zechsal via e-mail of telefonisch.

10. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Informatievoorziening
De informatie die op www.zechsal.nl, via social media en brochures wordt verschaft, is bedoeld om mensen bewust te maken van de relatie tussen magnesium en gezondheid. Dit in de breedste zin des woords. Zechsal BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie en aanbevelingen over (en toepassing van) magnesium die via gelinkte websites wordt aangeboden.

Toepassingsadviezen
Adviezen over het gebruik van Zechsal producten zijn geen medische adviezen. De toepassingsadviezen zijn algemene richtlijnen. Bij twijfel of aanhoudende klachten dient altijd een arts geraadpleegd te worden. Zechsal BV baseert haar informatievoorziening op gangbare medisch-wetenschappelijke literatuur en op natuurlijke geneeswijzen. Gebruikers van Zechsal producten wordt aangeraden om de bijsluiter/gebruiksaanwijzing goed te lezen en bij twijfel met een arts te overleggen.

Uitsluiting aansprakelijkheid
De informatie op www.zechsal.nl en vermeld op Zechsal BV betreffende Zechsal producten en het gebruik van magnesium dient niet te worden beschouwd als een vervanging van een consult of behandeling door een arts. Zechsal BV sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade voortvloeiende of verband houdende met informatie, producten of diensten betreffende Zechsal.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de voorwaarden en disclaimer van Zechsal BV is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden bij de uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Groningen, Nederland.

Betaal mogelijkheden