Privacy & disclaimer

Uw privacy is bij het bestellen van goederen via onze website gegarandeerd. Alle persoonlijke gegevens worden door Zechsal BV als eigenaar van de website strikt vertrouwelijk behandeld.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de bestellingen en eventueel in het verlengde daarvan. De gegevens worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

Informatievoorziening
De informatie die op www.zechsal.eu, via social media en brochures wordt verschaft, is bedoeld om mensen bewust te maken van de relatie tussen magnesium en gezondheid. Dit in de breedste zin des woords. Zechsal bv is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie en aanbevelingen over (en toepassing van) magnesium die via gelinkte websites wordt aangeboden.

Toepassingsadviezen
Adviezen over het gebruik van Zechsal producten zijn geen medische adviezen. De toepassingsadviezen zijn algemene richtlijnen. Bij twijfel of aanhoudende klachten dient altijd een arts geraadpleegd te worden. Zechsal bv baseert haar informatievoorziening op gangbare medisch-wetenschappelijke literatuur en op natuurlijke geneeswijzen. Gebruikers van Zechsal producten wordt aangeraden om de bijsluiter/gebruiksaanwijzing goed te lezen en bij twijfel met een arts te overleggen.

Uitsluiting aansprakelijkheid
De informatie van www.zechsal.eu en van Zechsal bv betreffende Zechsal producten en het gebruik van magnesium dient niet te worden beschouwd als een vervanging van een consult of behandeling door een arts. Zechsal bv sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade voortvloeiende of verband houdende met informatie, producten of diensten betreffende Zechsal.

Het gebruik van cookies
Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de voorwaarden en disclaimer van Zechsal bv is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden bij de uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Groningen, Nederland.