De zoutwinning in Groningen

De zoutwinning in Groningen ligt onder een vergrootglas. Terecht. Door de aardgasproblematiek wordt er extra kritisch gekeken naar de zoutwinning en de mogelijke schade door bodemdaling. Overheden, onderzoeksinstellingen en actiegroepen volgen en monitoren elke beweging van het mijnbedrijf Nedmag. Mede door de externe druk is Nedmag de laatste jaren veel opener en transparanter geworden. Kijk maar eens op hun site www.nedmag.nl. Hier worden zaken helder en onderbouwd uitgelegd, ook als het gaat over bodemdaling en schades. Tegelijkertijd blijft Nedmag - mede op basis van vele onafhankelijke onderzoeksrapporten - op het standpunt staan dat de zoutwinning veilig kan gebeuren en dat eventuele schade door bodemdaling (preventief) verholpen kan worden. Een standpunt dat overigens door de gemeenteraad van Veendam wordt gedeeld.

Het zuivere magnesium van Zechsal

Sinds 2006 is het bedrijf Zechstein Minerals verantwoordelijk voor de winning van de meest zuivere ladingen magnesiumzout uit de Nedmag mijn. Deze ladingen worden gebruikt voor cosmetische en medische doeleinden. Er is sprake van een hoogwaardige borging van het winningsproces en de kwaliteit. Als grondstofleverancier verkoopt Zechstein Minerals deze speciale ladingen aan bedrijven over de hele wereld, waaronder Zechsal. Kijk maar op www.zechsteinminerals.com.

Net als Nedmag en Zechstein Minerals is Zechsal gevestigd in Veendam. Vanuit onze persoonlijke woonomgeving en de dagelijkse contacten met lokale klanten en leveranciers zijn we goed geïnformeerd over de standpunten en emoties rond de toekomst van de zoutwinning. Want het is nog maar de vraag of de vergunning om het magnesiumzout te winnen wordt verlengd.

De positie van Zechsal

Zechsal pleit ervoor het unieke magnesium uit de bron vooral te gebruiken voor toepassingen met een hoge toegevoegde waarde, die bij voorkeur ook een meerwaarde opleveren voor de regio. Een voorbeeld van een mooi initiatief is het platform IHOG (Innovatie Hub Oost Groningen), waar wordt gewerkt aan innovaties met unieke grondstoffen uit de regio, waaronder het magnesium uit de Zechstein bron. Ook willen we - net als Nedmag overigens - de productie waar mogelijk verduurzamen. Van daaruit streven naar de meest schone winningslocatie ter wereld.

Wij zijn er van overtuigd dat met deze benaderingswijze een veilige, duurzame en voor de regio interessante exploitatie mogelijk is. Met daarbij hoogwaardige werkgelegenheid voor Oost Groningen. 

Betaal mogelijkheden