Medische claims

Op 8 september 2021 ontvingen wij een mail van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) met een waarschuwing: op de site van Zechsal staan medische claims, die te koppelen zijn aan verkoop van de producten en dat is ongeoorloofd. Sterker nog: het is een overtreding van artikel 84 lid 1 van de geneesmiddelenwet.

De NVWA, die door de Consumentenbond op de overtreding was gewezen, gaf ons een waarschuwing en een drietal weken om de gewraakte claims van de site te verwijderen. Over wat nou precies fout was en hoe je het anders kunt formuleren, hebben we vervolgens prettig en constructief contact gehad met de NVWA. 

Het is dan ook een lastig geheel. Volgens de wet en de uitwerking daarvan mogen fabrikanten en verkopers slechts algemene en in soms letterlijk voorgeschreven bewoordingen, zogenaamde claimgerichte uitspraken doen. Bijvoorbeeld: wij mogen niet zeggen dat magnesium helpt bij spierpijn, maar slechts het nogal droge: “magnesium draagt bij aan de werking van de spieren”. Bekijk de toegestane claims over magnesium https://www.keuringsraad.nl/gezondheidsproducten/claimsdatabase.

Je kunt er wat van vinden, maar de wet is de wet en op zich is het ook zeer goed dat je als belanghebbend verkoper niet zo maar je gang kan gaan. Zeker als het met verwachtingen omtrent gezondheid te maken heeft. Maar het blijft gekunsteld. Zo mogen wij bijvoorbeeld termen als kramp, hoofdpijn en depressie niet gebruiken, ondanks de karrevracht aan literatuur waarin een relatie wordt gelegd tussen een tekort aan magnesium en deze aandoeningen. Dit omdat magnesium geen medicijn is en daarom niet in medische zin gekoppeld mag worden aan deze aandoeningen. En zeker niet door de verkoper van magnesium.

Tegelijkertijd worden wij door klanten en bezoekers de oren van het hoofd gevraagd over de (mogelijke) effecten van extra magnesium. Wij proberen naar eer en geweten daar op te antwoorden en vermelden de bronnen waaruit wij onze informatie halen. Ook zeggen we altijd keurig als iets in de medische richting gaat: “Dit is geen medisch advies en raadpleeg bij twijfel altijd een arts". Het probleem daarbij is echter dat de kennis over magnesium bij veel reguliere geneeskundigen nog beperkt is.

Dat is dus lastig, maar nogmaals de wet is de wet en daar moeten we ons aan houden. Bovendien ervaren we dat onze klanten zeer goed in staat zijn om hun eigen afwegingen te maken, zich goed hebben geïnformeerd en het advies van behandelaar of andere gebruikers als belangrijker ervaren als dat van ons. Ook voor hen zijn we verkopers. Wellicht aardig en toegankelijk, maar wel verkopers.

Mede daardoor schoot de bejegening van de Consumentenbond ons in het verkeerde keelgat. In het stukje dat op hun site is geplaatst worden we afgeschilderd als valse voorlichters die mensen misleiden. Dit gebeurt met een zekere minachting over de producten en het bewust weglaten van citaten in onze nuanceringen. We hebben aan de Consumentenbond aangegeven dat we dit als een stoot onder de gordel ervaren.

Betaal mogelijkheden