Algemene voorwaarden Zechsal partner programma 

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Affiliate-programma dat door Zechsal wordt aangeboden en vertegenwoordigt de overeenkomst tussen Zechsal en de persoon of entiteit die deelneemt aan het Affiliate-programma (de "Affiliate", "u").

Lees deze voorwaarden aandachtig door, aangezien het een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Zechsal vertegenwoordigt. Door uw aanvraag in te dienen en daarna deel te nemen aan het Affiliate-programma, gaat u ermee akkoord te voldoen aan alle voorwaarden van deze Affiliate-overeenkomst. Zechsal kan uw Affiliate-account op elk moment deactiveren, met of zonder kennisgeving, in geval van een schending van de overeenkomst, voor elke activiteit waarvan hij denkt dat deze schadelijk kan zijn voor zijn bedrijf of voor een andere gerelateerde partij.

2. Doorwerwijzing tracking

Zechsal BV voorziet de Affiliate van specifieke directe links en/of kortingscode's naar de producten van Zechsal die door de Affiliate gepromoot zullen worden. Zechsal BV zal gebruikers volgen die deze links hebben aangeklikt en/of de verstrekte couponcodes hebben gebruikt.

Zechsal BV kan aankopen volgen terwijl de cookie actief is, de tracking gap wordt in eerste instantie bepaald doorZechsal. Alle aankopen die binnen deze periode worden gedaan, worden beschouwd als verwijzingen van de Affiliate en worden als zodanig geregistreerd in het Affiliate-dashboard.

Het is de Affiliate niet toegestaan ​​de links en cookies op enigerlei wijze aan te passen of te wijzigen. Zechsal BV is niet verantwoordelijk voor eventuele tracking- of rapportagefouten die het gevolg kunnen zijn van wijzigingen aan de links of cookies.

3. Affiliate commissie en uitbetalingen

De Affiliate heeft recht op een eenmalige commissie voor elke productaankoop die onder dit Affiliate-programma valt. Commissies zijn alleen betaalbaar wanneer de Affiliate ten minste 1 aankoop heeft gedaan (rekening houdend met de vasthoudperiode van de commissie).

Alle commissies zijn alleen betaalbaar in Euro’s. Betalingen zullen worden gedaan via een bankoverschrijving. De Affiliate moet Zechsal voorzien van de juiste gegevens die nodig zijn voor het overmaken van commissies en is als enige verantwoordelijk voor eventuele vertraagde betalingen.

In het geval van verdachte activiteiten, zoals het gebruiken van de eigen kortingscode of link, van de kant van de Affiliate, heeft Zechsal het recht om commissiebetalingen in te houden om transacties te verifiëren. Zechsal behoudt zich het recht voor om commissies opnieuw te berekenen of in te trekken in geval van illegale activiteiten.

4. Advertenties

Door de Affiliate links en kortingscodes te verstrekken, geeft Zechsal BV de Affiliate hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om deze materialen te gebruiken met als enig doel het promoten van onze producten binnen het Affiliate-programma. Dit recht vervalt bij beëindiging van de deelname van de Affiliate aan het Affiliate-programma.

De Affiliate is als enige verantwoordelijk voor zijn/haar eigen marketingactiviteiten. Alle activiteiten moeten professioneel zijn en volledig in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetten.

Zechsal BV kan, zonder voorafgaande waarschuwing, van de Affiliate eisen dat hij advertenties of berichten verwijdert of aanpast naar goedkeuren van Zechsal BV.

5. Beëindiging

De Affiliate heeft het recht om de deelname van de Affiliate aan het Affiliate Programma onmiddellijk te ontbinden nadat Zechsal hier vooraf van op de hoogte is gebracht.

Zechsal BV behoudt zich het recht voor om de deelname van de Affiliate aan het Affiliate-programma  te ontbinden voor elke schending van deze Affiliate-overeenkomst of voor enige activiteit die schadelijk kan zijn voor Zechsal BV.

Bij beëindiging zal de Affiliate de toegang tot zijn Affiliate-gegevens worden ontzegd en alle potentiële en/of onbetaalde commissies verliezen.

6. Partnerschap

Zechsal BV en de Affiliate zijn onafhankelijke entiteiten. Niets dat in deze overeenkomst wordt vermeld, creëert een partnerschap of joint venture-relatie tussen deze partijen. De Affiliate is niet bevoegd om namens Zechsal BV te handelen of op te treden.

7. Aansprakelijksheid beperking

De Affiliate neemt op eigen risico deel aan het aangeboden Affiliate-programma. Zechsal BV geeft geen garanties, expliciet of impliciet, enige service of informatie met betrekking tot het Affiliate Programma en daarin verstrekt.

Zechsal BV is niet verantwoordelijk voor enige schade of economische verliezen als gevolg van het gebruik van het Affiliate Programma. Als een onderdeel van het Affiliate-programma schade of ongemak voor de Affiliate veroorzaakt, dan neemt de Affiliate alle verantwoordelijkheid voor hen op zich.

De Affiliate zal Zechsal BV, zijn directeuren, alle personeelsleden en derden schadeloos stellen voor alle verliezen en kosten die verband houden met de Affiliate en/of de activiteiten van derden die voortvloeien uit het gebruik van het Affiliate-programma.

8. Wijzigingen

Zechsal BV kan deze Affiliate overeenkomst op elk moment, met of zonder kennisgeving, wijzigen of wijzigen. Alle wijzigingen en/of aanpassingen worden van kracht na publicatie op dit webadres: www.zechsal.nl. De Affiliate moet deze voorwaarden regelmatig lezen om ervoor te zorgen dat zijn/haar gebruik van het Affiliate-programma in overeenstemming blijft met deze Affiliate-overeenkomst.

Indien enige wijziging onaanvaardbaar is voor de Affiliate, kan hij/zij de huidige overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Indien de affiliate blijft deelnemen aan het Affiliate-programma vormt dit de bindende aanvaarding van dergelijke wijzigingen.

9. Overigen

De Affiliate moet ouder zijn dan 18 jaar om deze Affiliate Overeenkomst aan te gaan.

De Affiliate garandeert dat al zijn/haar activiteiten met betrekking tot het Affiliate-programma volledig in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetten, voorschriften en alle vereisten van overheidsinstanties. Zechsal BV behoudt zich het recht voor om de deelname van de Affiliate aan het Affiliate-programma ten alle tijden te beëindigen als een van de acties van de Affiliate in strijd is met voorschriften van overheidsinstanties.

Deze Affiliate overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen Zechsal BV en de Affiliate. Deze Affiliate overeenkomst heeft voorrang op alle andere geaccepteerde overeenkomsten tussen de partijen en geen van beide partijen is gebonden aan verklaringen die niet in deze overeenkomst zijn opgenomen.

Elk geschil dat ontstaat met betrekking tot deze Affiliate-overeenkomst zal exclusief worden opgelost door de rechtbank.

Betaal mogelijkheden